Kraj: Poland Język: Polski Waluta: PLN
Poland PL
Poland POLSKI

Change regional settings

Change country

Język

Change currency

Save

Zasady i Warunki

Uwagi dotyczące praw autorskich i znaku handlowego

Niniejsza strona zawiera tekst, zdjęcia, filmy i inne formaty zapisu obrazu i dźwięku chronione prawem autorskim i pokrewnym oraz / lub innymi przepisami dotyczącymi praw do własności intelektualnej. Wszelkie prawa autorskie, prawa pokrewne , prawa do znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nazw, loga , prawa do programów komputerowych należą do firmy Dion Sportlab.  Dion Sportlab nie przenosi na użytkowników strony internetowej tych praw ani nie udziela im żadnej licencji na ich wykorzystywanie. 
Zabronione jest wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie, odtwarzanie, modyfikowanie, wyświetlanie, publikowanie jakichkolwiek treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie bez uprzedniej, pisemnej zgody Dion Sportlab. Użytkownik może skorzystać z  treści, plików, znaków towarowych, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie jedynie dla celów własnego użytku osobistego.  


Użytkownik może:

a) wejść na dowolny fragment strony;
b) wydrukować jeden egzemplarz dowolnej strony lub wszystkich stron do własnego użytku.


Użytkownik nie może:

a) kopiować (ani poprzez drukowanie na papierze, ani poprzez zapisywanie na dysku czy ściąganie w inny sposób), rozpowszechniać (w tym powielonych egzemplarzy), publikować, zmieniać, modyfikować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać materiałów zawartych na stronie. Ograniczenie to odnosi się zarówno do całości, jak i do fragmentów zawartości strony;
b) usuwać informacji o prawach autorskich, znaków handlowych lub not dotyczących prawa do własności intelektualnej zawartych w materiale oryginalnym z treści pobranej, skopiowanej lub wydrukowanej ze strony;


Zmiany warunków

Dion Sportlab może okresowo zmieniać powyższe warunki korzystania ze strony oraz zastrzeżenia. Wchodząc na stronę użytkownik akceptuje aktualne warunki oraz zastrzeżenia jako obowiązujące i dlatego warto się z nimi zapoznać przy ponownym odwiedzaniu strony.